The Parlex Group

Lindberg & Saxon har ett väl utvecklat nät av internationella kontakter i Europa, USA och Asien.

Vi är medlemmar i The Parlex Group, vars medlemmar är advokatfirmor i nästan hela Europa.

Medlemskapet ger oss snabb tillgång till lokal expertis i de europeiska länderna, utan att vi är bundna att nyttja organisationens medlemsfirmor.

The Parlex Group

Arbetssätt

Lindberg & Saxon är advokatfirman som skapar möjlighet till personliga möten och relationer till såväl klienter som mellan kollegor.
Läs mer under Arbetssätt

Verksamhet

Våra jurister har bred kompetens vilket gör att de tillhandahåller rådgivning inom de flesta av de affärsjuridiska rättsområdena.
Läs mer under Verksamhet

ADVOKATFIRMAN LINDBERG & SAXON

Lindberg & Saxon är en svensk, obunden advokatbyrå med affärsjuridisk inriktning. Vi erbjuder en bred juridisk kompetens med huvudinriktning på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och företagsfinansiering, immaterialrätt och IT-rätt, arbetsrätt samt process- och skiljedomsrätt. Vi tillhandahåller löpande affärsjuridisk rådgivning och biträder i tvister vid domstolar och i skiljeförfaranden. Byråns delägare tillämpar true partnership mellan sig, vilket bland annat innebär att byrån är en enda ekonomisk enhet.

 

Våra klienter är svenska och utländska företag, såväl börsnoterade som mindre eller medelstora ägarledda företag, kreditinstitut samt organisationer och uppdragsgivare inom statlig och kommunal förvaltning.

Samarbeten

Lindberg & Saxon har ett väl utbyggt nät av internationella kontakter i Europa, USA och Asien via the Parlex Group.

 

Lindberg & Saxon har sedan 2015 ett samarbete med advokaten Nils-Evert Andersson, Nils-Evert Andersson Advokatbyrå AB.  

 

Nyckelord för vår verksamhet är kvalitet, engagemang och tillgänglighet.

© Advokatfirman Lindberg & Saxon AB